تنظیمات محصولات TP-LINK

 

مرحله اول ) مودم را بوسیله کابل شبکه به کامپیوتر خود متصل کرده و روشن نمائید.
مرحله دوم ) مرورگر خود (firefox, chrome, …) را باز کرده و آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ و یا tplinkmodem.net را در قسمت آدرس صفحه وارد نمایید:

مودم را بوسیله کابل شبکه به کامپیوتر خود متصل کرده…